Patomorfologická laboratoř,s.r.o, je nestátní zdravotnické zařízení založené v r.1993 prim.MUDr.Josefem Palasem .Na společnost s ručením omezeným bylo pracoviště transformováno v roce 2004. Provádíme bioptická a cytologická vyšetření,včetně cytologie gynekologické. Spolupracujeme s 20 gynekologickými ambulancemi, dvěmi lůžkovými zdravotnickými zařízeními a ambulancemi privátních chirurgů,dermatovenerologů,gastroenterologů,oftalmologů,otorinolaryngologů a veterinárních lékařů. Naše laboratoř splnila podmínky Komise MZ a byla zařazena do Národního programu pro screening karcinomu děložního hrdla. Jsme registrováni v národním akreditačním středisku klinických laboratoří a jsme držitelem osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL při ČLS JEP.


Upozornění !!!
Ve středu 31.12.2014 bude Patomorfologická laboratoř, s.r.o. z provozních důvodů uzavřena.

Přejeme krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2015.


Copyright ©2009 - SOFTWARE SERVICE - All rights reserved.