Patomorfologická laboratoř, s.r.o.Holasická 1104/56, 747 05 Opava 5, IČ: 268 407 15

Patomorfologická laboratoř, s.r.o.

je nestátní zdravotnické zařízení založené v roce 1993 prim. MUDr. Josefem Palasem. Na společnost s ručením omezeným bylo pracoviště transformováno v roce 2004.

Provádíme bioptická a cytologická vyšetření, včetně cytologie gynekologické. Spolupracujeme s dvaceti gynekologickými ambulancemi, dvěma lůžkovými zdravotnickými zařízeními a ambulancemi privátních chirurgů, dermatovenerologů, gastroenterologů, oftalmologů, otorinolaryngologů a veterinárních lékařů.

Naše laboratoř pravidelně plní podmínky Komise MZ a byla zařazena do Národního programu pro screening karcinomu děložního hrdla.

Jsme registrováni v národním akreditačním středisku klinických laboratoří a jsme držitelem osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL při ČLS JEP, které aktualizujeme ve dvouletých cyklech.

 

  

Novinky

Aktuální provozní doba laboratoře v souvislosti s novým typem koronaviru je 8,00 - 12,00 hod.

Na základě splnění podmínek programu MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla byla laboratoři dne 19.12.2017 prodloužena platnost "Osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningové cervikovaginální cytologie" pro další období do 31.12.2020. 

Laboratoř dne 29.5.2018 úspěšně absolvovala dozorový audit ČLS JEP a je i pro další období do 29.5.2020 držitelem "Osvědčení o splnění podmínek Auditu II".

Patomorfologická laboratoř, s.r.o. 0 laboratorních vyšetření
Patomorfologická laboratoř, s.r.o. 0 hodin u mikroskopu
Patomorfologická laboratoř, s.r.o. 0 let provozu

Žádanky o laboratorní vyšetření

Kontakt

Patomorfologická laboratoř, s.r.o.

Holasická 1104/56, 747 05 Opava 5

IČ: 268 407 15

ID: 7ftshis

553 653 971, 553 653 972

lab.provaznicka@seznam.cz

 

Společnost zapsána do obchodního rejstříku 18.8.2004 pod spisovou značkou: C 50169 vedená u Krajského soudu v Ostravě.