Patomorfologická laboratoř,s.r.o, je nestátní zdravotnické zařízení založené v r.1993 prim.MUDr.Josefem Palasem .Na společnost s ručením omezeným bylo pracoviště transformováno v roce 2004. Provádíme bioptická a cytologická vyšetření,včetně cytologie gynekologické. Spolupracujeme s 20 gynekologickými ambulancemi, dvěmi lůžkovými zdravotnickými zařízeními a ambulancemi privátních chirurgů,dermatovenerologů,gastroenterologů,oftalmologů,otorinolaryngologů a veterinárních lékařů. Naše laboratoř splnila podmínky Komise MZ a byla zařazena do Národního programu pro screening karcinomu děložního hrdla. Jsme registrováni v národním akreditačním středisku klinických laboratoří a jsme držitelem osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL při ČLS JEP.


Novinky:
Na základě splnění podmínek programu MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla byla laboratoři dne 1.1.2016 prodloužena platnost "Osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningové cervikovaginální cytologie" pro další období.
Laboratoř dne 2. června 2016 úspěšně absolvovala dozorový audit ČLS JEP a je i pro další období držitelem "Osvědčení o splnění podmínek Auditu II".


Copyright ©2009