Patomorfologická laboratoř, s.r.o.Holasická 1104/56, 747 05 Opava 5, IČ: 268 407 15

Patomorfologická laboratoř, s.r.o.

je nestátní zdravotnické zařízení založené v roce 1993 prim. MUDr. Josefem Palasem. Na společnost s ručením omezeným bylo pracoviště transformováno v roce 2004.

Provádíme bioptická a cytologická vyšetření, včetně cytologie gynekologické. Spolupracujeme s dvaceti gynekologickými ambulancemi, dvěma lůžkovými zdravotnickými zařízeními a ambulancemi privátních chirurgů, dermatovenerologů, gastroenterologů, oftalmologů, otorinolaryngologů a veterinárních lékařů.

Naše laboratoř pravidelně plní podmínky Komise MZ a byla zařazena do Národního programu pro screening karcinomu děložního hrdla.

Jsme registrováni v národním akreditačním středisku klinických laboratoří a jsme držitelem osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL při ČLS JEP, které aktualizujeme ve dvouletých cyklech.

Novinky

Na základě splnění podmínek programu MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla byla laboratoři dne 19.12.2017 prodloužena platnost "Osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningové cervikovaginální cytologie" pro další období do 31.12.2020. 

Laboratoř dne 29.5.2018 úspěšně absolvovala dozorový audit ČLS JEP a je i pro další období do 29.5.2020 držitelem "Osvědčení o splnění podmínek Auditu II".

Patomorfologická laboratoř, s.r.o. 0 laboratorních vyšetření
Patomorfologická laboratoř, s.r.o. 0 hodin u mikroskopu
Patomorfologická laboratoř, s.r.o. 0 let provozu

Žádanky o laboratorní vyšetření

Kontakt

Patomorfologická laboratoř, s.r.o.

Holasická 1104/56, 747 05 Opava 5

IČ: 268 407 15

ID: 7ftshis

553 653 971, 553 653 972

lab.provaznicka@seznam.cz

 

Společnost zapsána do obchodního rejstříku 18.8.2004 pod spisovou značkou: C 50169 vedená u Krajského soudu v Ostravě.